Om

Uddannnelse og tidligere beskæftigelse for advokat Vivian Jørgensen:

Jeg startede på advokatkontor som 18 årig med at være i lære som advokatsekretær i 2½ år. Efter 6 års arbejde på advokatkontor begyndte jeg i sept. 1976 at læse jura på Københavns Universitet, fordi jeg ønskede selv at arbejde som advokat.
I jan. 1983 blev jeg cand.jur. Bl.a. af familiemæssige grunde fik jeg interesse for at prøve at arbejde i det offentlige, hvilket jeg gjorde 18 år, som ansat under justitsministeriet. De 4 sidste år havde jeg orlov for at arbejde som advokat.
Fra 1983-1985 arbejdede jeg som politifuldmægtig.
Fra 1985-1997 som dommerfuldmægtig, bl.a. i Københavns Byret, Sø- og Handelsretten, Østre Landsret og Højesteret.
Fra febr. 1997 startede jeg med at arbejde som ansat advokat og
fra 15. juli 2000 har jeg arbejdet som selvstændig advokat med speciale i Familieret, særligt i forældremyndigheds- og samværssager samt i sager om opholdstilladelser efter familiesammenføringsreglerne.

I 2010 blev jeg uddannet som mediator (en advokat, som arbejder med konfliktløsning).