Speciale

Familieret, herunder først og fremmest retssager eller sager ved statsforvaltningerne om børn, retssager om forældremyndighed, bopæl og samvær og forvaltningsretlige sager om tvangsfjernelser. Opholdssager om familiesammenføring. Ægteskabssager, skilsmisser, separationer og fællesbodelinger.

Advokat Vivian Jørgensen har mangeårig erfaring på begge sider af “skranken” som advokat og som dommerfuldmægtig og har i de sidste 17 år dagligt først og fremmest beskæftiget sig med familieret, og særligt med sager om uenigheder om forældremyndighed og samvær med børn.