Værdier

Værdigrundlag for advokat Vivian Jørgensen:

“Det vigtigste for mig er at arbejde ud fra det bedst mulige etisk faglige grundlag. Jeg arbejder med meget personlige og indgribende sager, hvor det først og fremmest handler om at klienten, sikres det bedst mulige resultat, men også om at sikre gode opvækstvilkår for hvert eneste barn, som er involveret i en sag. Der er brug for en meget høj grad af tillid mellem mig og den enkelte klient. For mig er hver eneste sag, som jeg er advokat i “den vigtigste sag i verden”. Mange af mine sager handler om et barns fremtidige velfærd og velbefinde, men uanset hvad sagen drejer sig om, er det vigtigste, at hver eneste af mine klienter føler sig hørt, set, lyttet til og forstået. Det er en nødvendig forudsætning, for at jeg kan udkæmpe “deres slag” for dem og sammen med dem.

En advokats arbejde kan beskrives på mange måder. Set udefra kan det forekomme som et arbejde fyldt med støvede bøger. Set indefra synes jeg det er mere dækkende at beskrive det, som et arbejde fyldt med stjernestunder, hvor formålet er – som “lods” – at lede en klient sikkert igennem “hajfyldt farvand” frem til sit bestemmelsessted, eller at kæmpe for størst mulig retfærdighed og en bedre verden, ved som en slags “ridder” at kæmpe med en “lanse” bestående af fagligt godt kendskab til love, regler og praksis for at opnå det bedst mulige resultat i den konkrete sag.
Personligt tror jeg på, at vi mennesker skal hjælpe hinanden også gennem frivilligt arbejde. Enhver kan have brug for “en hånd” på et eller andet tidspunkt i sit liv. Vi skal være villige til at give hinanden den “hånd”.
Jeg har derfor i mange år – ved siden af mit arbejde som advokat – udført ulønnet frivilligt arbejdet, bl.a. i Københavnske advokaters Retshjælp, i Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro, i ENAR (Europeen Network against Racisme) samt i Unge for Menneskerettigheder. Jeg tror på, at vi kan gøre menneskerettighederne til en realitet også i Danmark og at vi kan få fred i verden, hvis vi alle gør en indsats for det. Selvom særligt Danmark er et dejligt land, er der stadig områder, hvor det kan gøres bedre, end det bliver gjort i dag.

For mig er mit daglige arbejde som advokat et ønskejob, som jeg sætter stor pris på og som jeg gør alt, hvad jeg kan for at udføre til hver eneste af mine klienters fulde tilfredshed.

Jeg tror på, at det er bedst, hvis 2 parter i en konflikt selv kan løse deres konflikt, også selvom det kræver bistand udefra f.eks. fra en mediator. Der er dog sager, hvor det ikke er muligt, fordi mindst en af parterne simpelthen ikke ønsker – eller ikke magter – at finde en fornuftig løsning. Det er de sager, som ender i retten, og hvor kun rettens endelige retsafgørelse kan løse konflikten og give parterne ro.”